GMbiolab 所販售的限制酵素,除了品質穩定,亦有小包裝的規格 !

適合小量使用的實驗室,讓您不必再為了限制酵素用不完而煩惱 !

 

參考資料:

 

限制酵素列表:


A B C D E F G H K M N P R S T X Z

 


A              
Aat II Acc I Acc III Acc65 I Afl II Age I Ahd I Alu I
Alw26 I Apa I ApaL I Asc I Ava I Ava II Avr II FastCut Age I
               
B              
Bal I BamH I Bcl I Bgl I Bgl II Bsa I BsaW I BsiW I
BsmB I BsoB I BsrF I BssH II BstN I BstX I BstY I Bsu36 I
BtsC I FastCut BamH I            
               
C            

Go Top ^

Cac8 I Cla I Cfr42 I Cfr9 I        
               
D              
Dde I Dpn I Dpn II Dra I Drd I      
               
E              
Eco47 I EcoO109 I EcoN I EcoR I EcoR V EcoT38 I FastCut EcoR I  FastCut EcoR V
               
F              
Fok I Fsp I            
               
G              
               
               
H            

Go Top ^

Hae II Hae III Hga I Hinc II Hind III Hinf I HinP1 I Hpa I
Hpa II Hph I Hpy188 I Hpy99 I  HpyCH4 V      
               
K              
Kpn I FastCut Kpn I            
               
M              
Mbo I Mbo II Mlu I Mnl I Mse I Msl I Msp I MspA1 I
               
N              
Nae I Nar I Nci I Nco I Nde I NgoM IV Nhe I Nla IV
Not I Nru I Nsi I Nt. BstNB I FastCut Nco I FastCut Nhe I    
               
P            

Go Top ^

Ple I Pst I Pvu I Pvu II FastCut Pvu II      
               
R              
Rsa I              
               
S              
Sac I Sac II Sal I Sap I Sau96 I Sca I Sda I Sfi I
SgrA I Sma I SnaB I Spe I Sph I Sse9 I Ssp I Stu I
Swa I FastCut Sal I FastCut Ssp I          
               
T              
Taq I Tth111 I            
               
X            

Go Top ^

Xba I Xho I Xma I          
               
Z